Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Achtergrond

De Nationale Alumni Enquête is een tweejaarlijkse, landelijke enquête onder alle recent afgestudeerde masterstudenten aan de Nederlandse universiteiten.

Op 19 oktober 2021 is het onderzoek NAE2021 gestart. Masterstudenten die hun diploma hebben behaald tussen oktober 2019 en september 2020 (*) kunnen middels een persoonlijke link in de e-mail of brief deelnemen aan de enquête.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de situatie van alumni: hoe is de aansluiting met de arbeidsmarkt en hoe kijken zij terug op hun masteropleiding? Deze informatie helpt universiteiten om hun masteropleidingen te verbeteren. Daarnaast leveren de resultaten van de enquête informatie op voor studiekiezers: wat zijn hun perspectieven op de arbeidsmarkt? 

In de online enquête wordt gevraagd naar hoe je de aansluiting op de arbeidsmarkt hebt beleefd. Vind je dat je baan past bij de opleiding die je hebt gevolgd? Hoe lastig was het om een baan te vinden? Kun je je kennis en vaardigheden goed inzetten? Ook wordt ook gevraagd naar meer harde cijfers en data zoals bijvoorbeeld het aantal werkuren per week, je salaris en functie.

De enquête wordt uitgezet onder alle afgestudeerden met een masterdiploma, één tot anderhalf jaar na afstuderen. Het maakt niet uit of je de route wo-bachelor – wo-master hebt gevolgd, via het hbo kwam of als internationale student een wo-masteropleiding hebt afgerond.

Ook als je al werkervaring had voordat je klaar was met de wo-masteropleiding, of in het buitenland woont en/of werkt, vinden we het belangrijk te horen wat je van je masteropleiding vond.

* Universiteit Leiden nodigt aanvullend alumni uit die in de periode oktober 2018 – september 2019 een masteropleiding hebben afgerond.
Skip to content