Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Aansluiting opleiding en werk

Alumni hebben over het algemeen de indruk dat de huidige functie aansluit bij wat men in de opleiding heeft geleerd, zowel qua niveau als qua inhoud. Niveau betekent hier: minimaal wo-niveau.

Dit is het sterkst binnen sectoren die een sterke beroepsoriëntatie kennen, zoals de sector Gezondheid (denk aan: tandheelkunde, geneeskunde). Het minst sterk is deze relatie in de sectoren Taal&Cultuur en Gedrag&Maatschappij.

Respondenten zijn in sterke tot zeer sterke mate tevreden over de basis die de wo-opleiding biedt om verder te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Men is daarbij minder positief over de goede basis die de opleiding heeft geboden om daadwerkelijk te starten. Daarbij valt op dat met name werkloze respondenten hier negatiever op reageren dan respondenten met een baan.

Naar de inhoud springen