Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Resultaten naar opleiding

Universiteiten van Nederland toont in landelijke resultaten geen uitkomsten op opleidingsniveau. De reden hiervoor is meerledig:

  • er zijn binnen het wetenschappelijk onderwijs 750 masteropleidingen. Bij ongeveer de helft daarvan studeerden er in 2021 minder dan 40 studenten af (bron: 1cijferHO2022), bij ongeveer een kwart zelfs minder dan 20 studenten. Zelfs met een respons van 50% op opleidingsniveau, is er statistisch onvoldoende ‘fit’ om hiervan resultaten te tonen.
  • uit onderzoek door ROA blijkt dat uitkomsten van een arbeidsmarkt enquête in universitair onderwijs niet iets zeggen over de kwaliteit van de opleiding maar vaak iets over de beschikbare arbeidsmarkt.
  • een masteropleiding is niet altijd een opleiding die rechtstreeks opleiding tot een bepaald beroep. Kenmerk van universitair afgestudeerden is vaak juist dat afgestudeerden met heel verschillende opleidingen terecht kunnen komen in een zelfde soort baan. We focussen daarom bij voorkeur niet op opleidingen maar liever op de arbeidsmarkt: heeft de alumnus het idee vanuit de opleiding voldoende vaardigheden te hebben meegekregen?

De contactpersonen bij universiteiten die toegang hebben tot de detailuitkomsten, hebben (uiteraard) wel inzicht op opleidingsniveau van hun eigen universiteit.

Ga naar de inhoud