Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Uitvoering

Uitnodiging en veldwerk – NAE2023

In het najaar van 2023 wordt het onderzoek wederom uitgevoerd namens de bekostigde, Nederlandse universiteiten. Je ontvangt een uitnodiging voor de NAE2023 als je in de periode oktober 2021 – september 2022 bent afgestudeerd aan één van deze universiteiten:

 • Universiteit Leiden
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Utrecht
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Wageningen Research University
 • Maastricht University
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Tilburg University

Het kan zijn dat je meerdere masters hebben afgerond in de aangegeven periode, bij één en dezelfde universiteit of misschien bij verschillende universiteiten. Als het goed is krijg je maar voor één masteropleiding een uitnodiging.

De universiteiten hebben ten behoeve van dit onderzoek jouw mailadres doorgegeven aan Centerdata en IVA Onderwijs. Zij versturen de uitnodiging namens de universiteiten.

 

Periode Online vragenlijst

In de periode oktober – december 2023 staat de vragenlijst voor de NAE2023 online. Met de persoonlijke inlogcode die in de e-mail vermeld staat, kun je direct inloggen op de vragenlijst.  NB: het kan zijn dat je een brief per post onvangt. Dat gebeurt als je e-mail adres niet bekend is of de e-mail is gebounced.

Heb je geen e-mail of brief ontvangen maar behoor je wel tot de doelgroep (één tot anderhalf jaar geleden afgestudeerd bij een masteropleiding)?
Dan kun je je op www.nae2022.nl via een alternatieve inlogcode aanmelden om deel te nemen. Om je te kunnen identificeren is het wel nodig dat je je studentnummer van toen nog weet!

Ben je de e-mail kwijt waarin de inlogcode stond?
Ook dan kun je via www.nae2022.nl proberen in te loggen. En anders: wacht op een (e-mail) reminder. Daarin staat opnieuw je inlogcode.

Uitkomsten

Na afloop van het onderzoek worden de data verzameld, geschoond en geanalyseerd door Centerdata en IVA Onderwijs.

De universiteiten die in 2022 hebben deelgenomen, ontvangen elk een eigen instelling-specifieke dataset om analyses te maken. In alumni-magazines of op de website van de universiteit worden later de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Aangezien het geen landelijk onderzoek betreft, worden er geen landelijke uitkomsten gepubliceerd.

Naar de inhoud springen