Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Instellingsrapportage

Centerdata en IVA Onderwijs construeren twee soorten databestanden op basis van de NAE: een landelijk databestand en instellingsdatabestanden.

Het landelijke databestand bevat geanonimiseerde gegevens, gebaseerd op vragen die bij de alumni van alle universiteiten zijn afgenomen. Dit databestand wordt in een online datadashboard beschikbaar gesteld voor alle universiteiten en wordt onder strikte voorwaarden aan derden beschikbaar gesteld via DANS. De gebruiker kan enkel met toestemming van Universiteiten van Nederland toegang krijgen tot de data. De data mogen uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. Het databestand dat voor derden beschikbaar wordt gesteld bevat geen instellingsspecifieke variabelen.

Een instellingsdatabestand bevat de gegevens van één universiteit en wordt alleen gedeeld met de betreffende universiteit. Het instellingsdatabestand kan meer variabelen bevatten dan het landelijke databestand als de universiteit aanvullende vragen heeft opgenomen in de NAE.

De onderzoeksgegevens van de NAE staan bij Centerdata op beveiligde servers die alleen toegankelijk zijn voor onderzoekers van Centerdata en aangewezen onderzoekers van IVA Onderwijs.

Ga naar de inhoud