Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Planning

Het veldwerk start steeds in oktober van het jaar van uitvoering. 

Afgestudeerden ontvangen een e-mail met een persoonlijke link naar het onderzoek.  Afgestudeerden die geen e-mail hebben ontvangen, kunnen voor middels een alternatieve inlog deelnemen aan het onderzoek, mits ze behoren tot de beoogde populatie. In NAE2023 is de link naar de alternatieve inlog: www.nae2023.nl 

De doorlooptijd van het veldwerk is ongeveer drie maanden. Er wordt één uitnodiging en meerdere reminders gestuurd. 

De respons op de vragenlijst kan door de contactpersonen van de universiteiten per opleiding gevolgd worden middels een online responstool. Wanneer blijkt dat bepaalde groepen of opleidingen minder reageren dan andere, wordt aan de hand van een respons-analyse bepaald of extra inzet nodig is. Denk daarbij aan: een extra reminder of een na-bel actie. Dit laatste is een beslissing die door de universiteit wordt gemaakt. De contactpersoon van de universiteit is hiervoor aanspreekpunt.

De uitnodigingstekst en de remindertekst naar alumni wordt landelijk maar vooral per universiteit afgestemd. De contactpersoon van de universiteit is hiervoor aanspreekpunt.

De enquête resulteert in een landelijk bestand met gegevens over afgestudeerden en databestanden voor de verschillende universiteiten. De databestanden worden door de opdrachtnemer geschoond en uiterlijk in februari beschikbaar gesteld aan de contactpersonen bij de universiteiten.

Universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor een terugkoppeling van uitkomsten van het onderzoek aan de eigen alumni. Middels de instellingsspecifieke data en de landelijke benchmark is het mogelijk alumni te informeren over de resultaten.

De landelijke rapportage wordt verzorgd door Centerdata en IVA Onderwijs in samenwerking met Universiteiten van Nederland (UNL). Dit is een rapportage over de uitkomsten van het onderzoek, op hoofdlijnen.

De uitkomsten in het tussenjaar (momenteel: NAE2022) zijn alleen beschikbaar voor de universiteit die het tussenjaar bevraagt en worden niet landelijk ontsloten.

Planning 

Onderstaande planning was van toepassing op de NAE201, de landelijke uitvoering van het onderzoek. Soortgelijke planning zal gehanteerd worden bij de volgende landelijke afname (NAE2023).

Datum Activiteit Uitvoering
1 juli 2023

Promotiemateriaal online

Logo’s en banners voor de NAE2023 staan online op de website nationale-alumni-enquete.

UNL
25 september 2023

Uitnodigingsteksten klaar

Universiteiten leveren via de contactpersoon de uitnodigingsteksten uiterlijk 25 september aan bij Centerdata. Contactpersonen stemmen binnen de organisatie af of en hoe uitnodigingsteksten gepersonaliseerd worden.

Universiteit
Centerdata
27 september – 19 oktober 2023

Vooraankondiging NAE2023

De NAE2023 is een onderzoek onder alumni die afgestudeerd zijn tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022.

Elke universiteit kondigt de start van het onderzoek aan via:

  • Bericht in alumni-magazines/nieuws­brieven
  • Bericht op de universitare website, opleidingspagina’s, alumni-informatie
  • Post op social media (Twitter, LinkedIn)
  • eventueel: e-mail aan alumni

UNL besteedt aandacht aan de start van NAE op sociale media (Twitter/LinkedIn) en past de website aan.

Universiteit
Opleidingen
UNL
19 oktober 2023

Start veldwerk NAE 2023
Centerdata stuurt per e-mail uitnodiging aan alumni.

Real time respons is gedurende het veldwerk in te zien via de responstool.

Centerdata
1 – 3 november 2023

1e herinnering per e-mail

Centerdata stuurt alumni die nog niet hebben deelgenomen een eerste reminder.

Bij elke herinneringsmail wordt een onderscheid gemaakt tussen alumni die al wel en die nog niet zijn begonnen aan de vragenlijst.

Elke herinneringsmail bevat ook een afmeldingslink, waarmee alumni zich kunnen afmelden voor het onderzoek.

Centerdata
13 – 17 november 2023 2e herinnering per e-mail Centerdata
20 – 24 november 2023

Promotie op social media

Universiteit plaatst herinneringspost op social media. Alumni worden daarin gewezen op de uitnodiging die ze hebben ontvangen. En als ze die niet meer kunnen vinden: aangespoord om via www.nae2023.nl in te loggen op de enquete.

Faculteiten en/of opleidingen reposten het bericht of plaatsen een eigen bericht op eigen social media.

UNL besteedt opnieuw aandacht aan NAE op social media (Twitter/LinkedIn).

Universiteit
Opleidingen
UNL
27 november – 1 december 2023 3e herinnering per e-mail Centerdata
27 november – 1 december 2021

Start bel-herinnering

Centerdata of de Universiteit zelf belt alumni na die nog niet aan de NAE hebben meegedaan met het verzoek om deel te nemen.

Centerdata
Universiteit
11 – 15 december 2023

4e herinnering per e-mail

Bij deze reminder hebben Universiteiten de mogelijkheid om reminders aan te vragen voor specifieke groepen/opleidingen. Contactpersonen geven de specifieke wensen aan bij Centerdata

Centerdata Universiteit
18 – 22 december 2023

Promotie op social media

Universiteit plaatst herinneringspost op social media. Alumni worden daarin gewezen op de uitnodiging die ze hebben ontvangen. En als ze die niet meer kunnen vinden: aangespoord om via www.nae2023.nl in te loggen op de enquete.

Faculteiten en/of opleidingen reposten het bericht of plaatsen een eigen bericht op eigen social media.

UNL besteedt aandacht aan NAE op social media (Twitter/LinkedIn).

Universiteit
Opleidingen
UNL
27 – 29 december 2023

5e Herinnering per e-mail

Universiteiten hebben de mogelijkheid om reminders aan te vragen voor specifieke groepen/opleidingen.

Centerdata

Universiteit

15 – 17 januari 2024

Last Call: laatste herinnering per e-mail

Universiteiten hebben de mogelijkheid om reminders aan te vragen voor specifieke groepen/opleidingen.

Centerdata

Universiteit

21 januari 2024 Einde veldwerk NAE 2023 Centerdata
Maart 2024 Onder embargo: terugkoppeling instellingsrapportages en landelijke resultaten aan contactpersoon NAE Centerdata  IVA Onderwijs
April 2024 Bekendmaking landelijke cijfers door Universiteiten van Nederland i.s.m. Centerdata en IVA Onderwijs. UNL
Mei 2024 Opstarten nieuwe ronde (NAE2024) voor universiteiten die deelnemen aan het “tussenjaar”. Universiteit
Centerdata
IVA Onderwijs
Ga naar de inhoud