Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Planning

Het veldwerk start steeds in oktober van het jaar van uitvoering. Op 19 oktober 2021 is de NAE2021 van start gegaan, voor masterstudenten die zijn afgestudeerd in de periode oktober 2019 tot en met september 2020.

Afgestudeerden ontvangen een e-mail met een persoonlijke link naar het onderzoek.  Afgestudeerden die geen e-mail hebben ontvangen, kunnen via www.nae2021.nl middels een alternatieve inlog deelnemen aan het onderzoek, mits ze behoren tot de beoogde populatie.

De doorlooptijd van het veldwerk is ongeveer drie maanden. In totaal worden er één uitnodiging en drie reminders gestuurd.

De respons op de vragenlijst kan door de contactpersonen van de universiteiten per opleiding gevolgd worden. Wanneer blijkt dat bepaalde groepen of opleidingen minder responderen dan andere, wordt aan de hand van een respons-analyse bepaald of extra inzet nodig is. Denk daarbij aan: een extra reminder of een na-bel actie.

De uitnodigingstekst en de remindertekst naar alumni wordt landelijk maar vooral per universiteit afgestemd. De contactpersoon van de universiteit is hiervoor aanspreekpunt.

De enquête resulteert in een landelijk bestand met gegevens over afgestudeerden en databestanden voor de verschillende universiteiten. De databestanden worden door de opdrachtnemer geschoond en uiterlijk in februari beschikbaar gesteld aan de contactpersonen bij de universiteiten.

Universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor een terugkoppeling van uitkomsten van het onderzoek aan de eigen alumni. Middels de instellingsspecifieke data en de landelijke benchmark is het mogelijk alumni te informeren over de resultaten.

De landelijke rapportage wordt verzorgd door Centerdata en IVA Onderwijs in samenwerking met met Universiteiten van Nederland. Dit is een rapportage over de uitkomsten van het onderzoek, op hoofdlijnen.

LET OP: onderstaande planning is op 13/10/2021 aangepast! De startdatum is met twee weken uitgesteld ten opzichte van de originele planning.

DatumActiviteitUitvoering
27 september – 19 oktober 2021

Aankondiging start NAE 2021

 • Universiteit kondigt de start van het onderzoek aan via
  o post op social media tekst
  o alumni-magazines/nieuws­brieven
  o bericht op de website
  o eventueel: e-mail aan alumni
 • Opleidingen reposten het bericht op eigen social media kanalen.
 • Universiteiten van Nederland besteedt aandacht aan de start van NAE op sociale media (twitter/LinkedIn) en op de website.
Universiteit
Opleiding
Universiteiten van Nederland
19 – 21 oktober 2021Start veldwerk: e-mail.
Softlaunche op 19 oktober gevolgd door volledige populatie op 21 oktober.
Real time respons is gedurende het veldwerk in te zien via de responstool.
Centerdata en IVA Onderwijs
21 – 23 oktober 2021

Uitnodiging op social media

 • Universiteit plaatst uitnodigingspost op social media.
 • Opleidingen reposten het bericht van de universiteit op eigen social media kanalen.
 • Universiteiten van Nederland besteedt aandacht aan NAE op social media (Twitter/LinkedIn).

Link naar inlogpagina van de enquête: www.nae2021.nl. De directe Engelstalige link is deze.

 
1 – 5 november 2021

1e herinnering per e-mail

Alumni die nog niet hebben deelgenomen krijgen een eerste reminder.

Centerdata en IVA Onderwijs
1 – 5 november 2021

1e herinnering op social media

 • Universiteit plaatst herinneringspost op social media.
 • Opleidingen reposten het bericht op eigen social media kanalen.
 • Universiteiten van Nederland besteedt opnieuw aandacht aan NAE op social media (Twitter/LinkedIn).
Universiteit
Opleiding
Universiteiten van Nederland
15 – 19 november 2021

2e herinnering per e-mail

Alumni die nog niet hebben deelgenomen krijgen een tweede reminder.

Universiteiten hebben hier de mogelijkheid om reminders aan te vragen voor specifieke groepen/opleidingen.

Centerdata en IVA Onderwijs
15 – 19 november 2021

2e herinnering op social media

 • Universiteit plaatst herinneringspost op social media.
 • Opleiding reposten het bericht op eigen social media kanalen.
 • Universiteiten van Nederland besteedt opnieuw aandacht aan NAE op social media (Twitter/LinkedIn).

Link naar inlogpagina van de enquête: www.nae2021.nl. De directe Engelstalige link is deze.

Universiteit
Opleiding
Universiteiten van Nederland
29 november – 3 december 2021

3e herinnering per e-mail

Alumni die nog niet hebben deelgenomen krijgen een derde reminder.

Universiteiten hebben hier de mogelijkheid om reminders aan te vragen voor specifieke groepen/opleidingen.

Centerdata en IVA Onderwijs
29 november – 3 december 2021

3e herinnering op social media

 • Universiteit plaatst herinneringspost op social media.
 • Opleiding reposten het bericht op eigen social media kanalen.
 • Universiteiten van Nederland besteedt opnieuw aandacht aan NAE op social media (Twitter/LinkedIn).

Link naar inlogpagina van de enquête: www.nae2021.nl.De directe Engelstalige link is deze.

Universiteit
Opleiding
Universiteiten van Nederland
29 november – 3 december 2021Start nabel-reminderCenterdata en IVA Onderwijs of Universiteit zelf, in afstemming met Centerdata
13 – 15 december 2021

4e herinnering per e-mail

Alumni die nog niet hebben deelgenomen krijgen een derde reminder.

Universiteiten hebben hier de mogelijkheid om reminders aan te vragen voor specifieke groepen/opleidingen.

Centerdata en IVA Onderwijs
13 – 15 december 2021

4e  herinnering op social media

 • Universiteit plaatst herinneringspost op social media.
 • Opleiding reposten het bericht op eigen social media kanalen.
 • Universiteiten van Nederland besteedt opnieuw aandacht aan NAE op social media (Twitter/LinkedIn).

Link naar inlogpagina van de enquête: www.nae2021.nl. De directe Engelstalige link is deze.

Universiteit
Opleiding
Universiteiten van Nederland
20 – 21 december 2021

5e herinnering per e-mail: Last Call

Alumni die nog niet hebben deelgenomen krijgen een derde reminder.

Laatste mogelijkheid Universiteiten om reminders aan te vragen voor specifieke groepen/opleidingen.

Centerdata en IVA Onderwijs
20 – 21 december 2021

5e  herinnering op social media

 • Universiteit plaatst herinneringspost op social media (banner met link naar inlogpagina nae2021.nl).
 • Opleiding reposten het bericht op eigen social media kanalen.
 • Universiteiten van Nederland besteedt aandacht aan NAE op social media (Twitter/LinkedIn): last call.

Link naar inlogpagina van de enquête: www.nae2021.nl.De directe Engelstalige link is deze.

Universiteit
Opleiding
Universiteiten van Nederland
24 december 2021Einde veldwerkCenterdata en IVA Onderwijs
Januari – februari 2022Onder embargo: terugkoppeling instellingsrapportages en landelijke resultaten aan contactpersoon NAE.Centerdata en IVA Onderwijs
April 2022Officiële bekendmaking landelijke cijfers door Universiteiten van Nederland i.s.m. Centerdata en IVA Onderwijs.Universiteiten van Nederland
April 2022Website met landelijke resultaten is beschikbaar.Universiteiten van Nederland, Centerdata en IVA Onderwijs
Mei 2022Opstarten nieuwe ronde Onderzoek voor NAE2022 voor universiteiten die meedoen aan het zogenaamde “tussenjaar”.Universiteit, Centerdata en IVA Onderwijs
Juli 2022Databestand NAE2021 wordt beschikbaar gesteld via DANS.Centerdata en IVA Onderwijs
Skip to content