Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Arbeidsvoorwaarden

Soort aanstelling

In 2019 heeft de grootste groep (53,4%) van de respondenten binnen de werkzame beroepsbevolking heeft anderhalf jaar na afstuderen een tijdelijke aanstelling. Ongeveer twee op de drie respondenten met een tijdelijke aanstelling geeft aan dat er uitzicht is op een vast contract. Van de afgestudeerden met een baan heeft 46,7% anderhalf jaar na afstuderen een vaste aanstelling. De kans op een vast contract is het grootst in de sectoren Economie, Techniek en Onderwijs. Dit is onveranderd ten opzichte van eerdere jaren.

Startpositie: uren per week en salaris

Anderhalf jaar na afstuderen bedraagt het gemiddelde startsalaris 18,02 euro/bruto per uur(*). De sector ‘Onderwijs’ heeft met € 19,97 per uur het hoogste startsalaris. De sector ‘Landbouw’ heeft het laagste startsalaris. NB: Het startsalaris voor de sector ‘Sectoroverstijgend’ is niet representatief vanwege het beperkte aantal respondenten c.q. opleidingen en wordt derhalve in onderstaande grafiek niet afzonderlijk getoond (zie ook opmerking in paragraaf ‘Respondenten’).

Bij bruto maandinkomen wordt uitgegaan van een rekenkundig gemiddelde. Het maandloon is op twee manieren weergegeven:

  • Maandloon op basis van het daadwerkelijke aantal gewerkte uren, op basis van het gewerkte aantal uren zoals door de respondent wordt aangegeven. In onderstaande tabel wordt ook het gemiddeld aantal uren werkzaam getoond;
  • Maandloon als fulltime aanstelling, op basis van calculatie gebaseerd op de variabele uurloon, vermenigvuldigt met 40 uur. Dit om een vergelijking met bijvoorbeeld advertentieteksten mogelijk te maken.

VOETNOOT

(*) Het bruto uurloon betreft het bruto maandinkomen in de reguliere baan gedeeld door het aantal arbeidsuren per week in de reguliere baan, vermenigvuldigd met de factor 12/52. Inkomsten en arbeidsuren uit eventuele nevenfuncties worden hierin niet meegenomen.
Naar de inhoud springen