Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Centerdata in samenwerking met IVA Onderwijs.  Dit vindt plaats in opdracht van de Nederlandse bekostigde universiteiten, aangesloten bij de VSNU.

De enquête heeft tot doel universiteiten informatie te geven over de masteropleiding in relatie tot de arbeidsmarktsituatie van de afgestuurde wo-masterstudent. Uitkomsten zeggen iets over de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, als ook overigens iets over de conjunctuur. Universitair afgestudeerden blijken op uiteenlopende plekken terecht te komen, soms ook buiten hun vakgebied. Dit is ook interessante informatie ook voor studiekiezers: welke mogelijkheden zijn er eigenlijk als ik me de arbeidsmarkt op begeef?

Ja: er verschijnt een landelijke rapportage door VSNU in samenwerking met Centerdata en IVA Onderwijs. Het betreft een rapportage op hoofdlijnen, op sectorniveau met de uitkomsten van het onderzoek. 

Afgestudeerden

Deze enquête is dé kans om je mening te geven over jouw wo-masteropleiding. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te kijken in hoeverre opleidingen een goede voorbereiding zijn op de arbeidsmarkt. Universiteiten krijgen hiermee een waardevol inzicht in hun opleidingen. Ook helpen jouw (positieve en negatieve) ervaringen toekomstige studenten hun studiekeuze te maken!

Als je een uitnodigings-mail of brief hebt gehad, dan kan je de persoonlijke link in die uitnodiging gebruiken om de enquête te starten. Deze link is uniek en alleen voor jou bedoeld. Deel deze link niet met anderen!

Je kan van begin oktober tot en met eind december de enquête invullen.

Geen probleem! Ga naar www.nae2021.nl en vul daar je oude studentnummer, geboortedatum en universiteit van je masteropleiding in. Als die gegevens allemaal kloppen, dan word je doorgestuurd naar jouw enquête.

Probeer eerst de persoonlijke link te kopiëren en in de zoekbalk van je browser te plakken. Als dat niet werkt, of je hebt geen persoonlijke link, probeer dan in te loggen via nae2021.nl (zie vraag hierboven).
Als je zowel via je persoonlijke link als via www.nae2021.nl de enquête niet op kan starten, neem dan contact op met Centerdata: nae@centerdata.nl.

De enquête kan ingevuld worden via de pc, laptop, tablet en smartphone.

Dat kan zeker. Je antwoorden worden telkens opgeslagen als je naar de volgende of vorige pagina gaat. Als je de enquête op een later moment weer opstart, dan ga je automatisch verder waar je de laatste keer gebleven was.

Onderaan de herinneringsmail- of brief staat een link waarmee je je kunt uitschrijven voor het onderzoek. Als je daarop klikt, meld je je af en zal je geen herinneringsmails- of brieven meer krijgen. Belangrijk om te weten is dat je geen herinneringen (meer) zal ontvangen als je de enquête helemaal hebt ingevuld.

De universiteit waar jij je wo-masteropleiding hebt gedaan doet mee aan de Nationale Alumni Enquête. Om je uit te kunnen nodigen voor het onderzoek heeft de universiteit jouw e-mailadres via een beveiligde omgeving gedeeld met Centerdata.
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om je uit te nodigen voor de enquête en je eventueel op de hoogte te brengen als je een prijs gewonnen hebt die jouw universiteit verloot. Alle e-mailadressen en worden na de meting van 2021 verwijderd door Centerdata.

Je antwoorden worden gebruikt om onderzoek te doen de arbeidsmarktsituatie van afgestuurde wo-masterstudenten. Er zal bijvoorbeeld gekeken worden in hoeverre je huidige baan aansluit bij de opleiding die je hebt afgerond.
Je antwoorden zullen nooit herkenbaar gepubliceerd worden. Voor meer informatie hierover, zie de pagina AVG en privacy.

Voor het onderzoek in 2021 worden masterstudenten uitgenodigd die één tot anderhalf jaar geleden zijn afgestudeerd. Mogelijk behoor je (nog) niet tot de doelgroep.

Universiteiten

Dat kan. Via de online responstool is de respons real time te monitoren. Let wel: pas bij het analyseren van de data blijkt of alle vragenlijsten valide en volledig genoeg zijn ingevuld om te verwerken in de uiteindelijke resultaten.

Universiteiten krijgen via het datadashboard inzicht in hun eigen resultaten en in de resultaten van de andere universiteiten. De resultaten van de andere universiteiten worden daar samengevoegd, zodat een universiteit niet haar gegevens expliciet met een andere universiteit kan vergelijken. Daarnaast zijn in dit dashboard de gegevens op geaggregeerd niveau te zien (met celvullingen > 5). De NAE-contactpersoon is aanspreekpersoon hiervoor.

Bij de meeste universiteiten is een medewerker van Alumni Relations of een soortgelijke afdeling de contactpersoon voor de NAE. Als je er via je eigen universiteit niet achter kan komen, dan kan je gebruik maken van het contactformulier om je vraag te stellen.

Dat kan zeker! Voor de start van het veldwerk kan de universiteit een vooraan­kondiging sturen naar alle deelnemende alumni. Voor en tijdens het veldwerk kunnen alumni op de hoogte gebracht en gehouden worden van de NAE door middel van social media posts, berichten in alumni-magazines/­nieuwsbrieven en berichten op de website (zie de pagina Planning en communicatie). Neem altijd contact op met de contactpersoon voor de NAE binnen de eigen universiteit om de opties en acties te bespreken.
  • Algemeen
  • Afgestudeerden
  • Universiteiten
Algemeen

Wie voert de Nationale Alumni Enquête uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Centerdata in samenwerking met IVA Onderwijs.  Dit vindt plaats in opdracht van de Nederlandse bekostigde universiteiten, aangesloten bij de VSNU.

Wat levert de Nationale Alumni Enquête op?
De enquete heeft tot doel universiteiten informatie te geven over de masteropleiding in relatie tot de arbeidsmarktsituatie van de afgestuurde wo-masterstudent. Uitkomsten zeggen iets over de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, als ook overigens iets over de conjunctuur. Universitair afgestudeerden blijken op uiteenlopende plekken terecht te komen, soms ook buiten hun vakgebied. Dit is ook interessante informatie ook voor studiekiezers: welke mogelijkheden zijn er eigenlijk als ik me de arbeidsmarkt op begeef?

Dit is een onderzoek dat afhangt van respons, zijn er ook gegevens over alle afgestudeerden in Nederland?
Ja, die informatie is beschikbaar via het CBS.

Worden de uitkomsten van het onderzoek landelijk gedeeld?
Ja: er verschijnt een landelijke rapportage door VSNU ism Centerdata en IVA Onderwijs. Het betreft een rapportage op hoofdlijnen, op sectorniveau met de uitkomsten van het onderzoek. 

Afgestudeerden

Waarom zou ik meedoen aan het onderzoek?
Deze enquête is dé kans om je mening te geven over jouw wo-masteropleiding. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te kijken in hoeverre opleidingen een goede voorbereiding zijn op de arbeidsmarkt. Universiteiten krijgen hiermee een waardevol inzicht in hun opleidingen. Ook helpen jouw (positieve en negatieve) ervaringen toekomstige studenten hun studiekeuze te maken!

Hoe kan ik aan de enquête beginnen?
Als je een uitnodigings-mail of brief hebt gehad, dan kan je de persoonlijke link in die uitnodiging gebruiken om de enquête te starten. Deze link is uniek en alleen voor jou bedoeld. Deel deze link niet met anderen!

Hoe lang heb ik om de enquête in te vullen?
Je kan van begin oktober tot en met eind december de enquête invullen.

Ik kan mijn persoonlijke link niet (meer) vinden. Hoe kan ik toch meedoen?
Geen probleem! Ga naar nae2021.nl en vul daar je oude studentnummer, geboortedatum en universiteit van je masteropleiding in. Als die gegevens allemaal kloppen, dan word je doorgestuurd naar jouw enquête.

Ik kan de enquête niet (meer) opstarten. Wat moet ik doen?
Probeer eerst de persoonlijke link te kopiëren en in de zoekbalk van je browser te plakken. Als dat niet werkt, of je hebt geen persoonlijke link, probeer dan in te loggen via nae2021.nl (zie vraag hierboven).
Als je zowel via je persoonlijke link als via nae2021.nl de enquête niet op kan starten, neem dan contact op met Centerdata: nae@centerdata.nl.

Met welke apparaten kan ik de enquête invullen?
De enquête kan ingevuld worden via de pc, laptop, tablet en smartphone.

Kan ik de enquête tussendoor afsluiten en later verdergaan?
Dat kan zeker. Je antwoorden worden telkens opgeslagen als je naar de volgende of vorige pagina gaat. Als je de enquête op een later moment weer opstart, dan ga je automatisch verder waar je de laatste keer gebleven was.

Ik heb een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het onderzoek, maar ik wil niet meedoen. Hoe kan ik me afmelden?
Onderaan de herinneringsmail- of brief staat een link waarmee je je kunt uitschrijven voor het onderzoek. Als je daarop klikt, meld je je af en zal je geen herinneringsmails- of brieven meer krijgen. Belangrijk om te weten is dat je geen herinneringen (meer) zal ontvangen als je de enquête helemaal hebt ingevuld.

Hoe komt Centerdata aan mijn e-mailadres?
De universiteit waar jij je wo-masteropleiding hebt gedaan doet mee aan de Nationale Alumni Enquête. Om je uit te kunnen nodigen voor het onderzoek heeft de universiteit jouw e-mailadres via een beveiligde omgeving gedeeld met Centerdata.
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om je uit te nodigen voor de enquête en je eventueel op de hoogte te brengen als je een prijs gewonnen hebt die jouw universiteit verloot. Alle e-mailadressen en worden na de meting van 2021 verwijderd door Centerdata.

Wat wordt er met mijn antwoorden gedaan?
Je antwoorden worden gebruikt om onderzoek te doen de arbeidsmarktsituatie van afgestuurde wo-masterstudenten. Er zal bijvoorbeeld gekeken worden in hoeverre je huidige baan aansluit bij de opleiding die je hebt afgerond.
Je antwoorden zullen nooit herkenbaar gepubliceerd worden. Voor meer informatie hierover, zie de pagina AVG en privacy.

Ik ben pas afgestudeerd aan een wo-masteropleiding, maar heb geen uitnodiging ontvangen, hoe kan dat?
Voor het onderzoek in 2021 worden masterstudenten uitgenodigd die één tot anderhalf jaar geleden zijn afgestudeerd. Mogelijk behoor je (nog) niet tot de doelgroep.

Universiteiten

Kan ik ergens zien wat de respons is tijdens het veldwerk van het onderzoek?
Dat kan. Via de online respons tool is de respons real time te monitoren. Let wel: pas bij het analyseren van de data blijkt of alle vragenlijsten valide en volledig genoeg zijn ingevuld om te verwerken in de uiteindelijke resultaten.

Kunnen universiteiten elkaars resultaten zien?
Universiteiten krijgen via het datadashboard inzicht in hun eigen resultaten en in de resultaten van de andere universiteiten. De resultaten van de andere universiteiten worden daar samengevoegd, zodat een universiteit niet haar gegevens expliciet met een andere universiteit kan vergelijken. Daarnaast zijn in dit dashboard de gegevens op geaggregeerd niveau te zien (met celvullingen > 5). De NAE-contactpersoon is aanspreekpersoon hiervoor

Wie is binnen mijn universiteit de contactpersoon NAE?
Bij de meeste universiteiten is een medewerker van Alumni Relations of een soortgelijke afdeling de contactpersoon voor de NAE. Als je er via je eigen universiteit niet achter kan komen, dan kan je gebruik maken van het contactformulier om je vraag te stellen.

Kunnen we als universiteit responsverhogende acties doen?
Dat kan zeker! Voor de start van het veldwerk kan de universiteit een vooraankondiging sturen naar alle deelnemende alumni. Voor en tijdens het veldwerk kunnen alumni op de hoogte gebracht en gehouden worden van de NAE door middel van social media posts, berichten in alumni-magazines/nieuwsbrieven en berichten op de website (zie de pagina Planning en communicatie). Neem altijd contact op met de contactpersoon voor de NAE binnen de eigen universiteit om de opties en acties te bespreken.

Skip to content