Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Populatiekenmerken

Op dit moment zijn de meest recente gegevens afkomstig uit het onderzoek NAE2019. Pas in het voorjaar 2022 komen de uitkomsten van het onderzoek NAE2021 beschikbaar.

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle studenten die één tot anderhalf jaar eerder zijn afgestudeerd bij een universitaire masteropleiding aan een bekostigde universiteit(*) en niet langer ingeschreven staan in het hoger onderwijs. In 2019 werden 42.939 alumni uitgenodigd.

Alleen studenten die tot minimaal halverwege de vragenlijst waren gekomen met invullen, zijn meegenomen in de uitkomsten. Dat leverde 17,7 % bruikbare respons op. 

De overgrote meerderheid van deze respondenten (96,5%) is afgestudeerd in voltijd; een klein deel (3,4%) volgde de masteropleiding in deeltijd.

Masteropleidingen hebben een omvang van 60 EC (1 studiejaar) bij niet-technische opleidingen en een omvang van 120 EC (2 studiejaren) bij technische en researchopleidingen. Binnen de sector Gezondheid zijn er ook 3-jarige masteropleidingen. 

Universitaire lerarenopleidingen zijn officieel post-masteropleidingen. Bij dit onderzoek zijn ook die afgestudeerden meegenomen in de uitnodiging.

Een belangrijk kenmerk van masteropleidingen is dat hieraan een grote groep internationale studenten deelneemt. In 2019 was dit ongeveer 26% van de afgestudeerden. Ook deze afgestudeerden wordt gevraagd te responderen op de vragenlijst.

VOETNOOT

(*) De Open Universiteit doet niet mee aan dit onderzoek.
Naar de inhoud springen