Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Populatiekenmerken

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle studenten die één tot anderhalf jaar eerder zijn afgestudeerd bij een universitaire masteropleiding aan een bekostigde universiteit (*) en niet langer ingeschreven staan in het hoger onderwijs. In 2021 werd de uitnodiging verstuurd aan 44.933 master-afgestudeerden

Alleen studenten die tot minimaal halverwege de vragenlijst waren gekomen met invullen, zijn meegenomen in de uitkomsten. Dat leverde 16,2 % bruikbare respons op. 

Masteropleidingen hebben een omvang van 60 EC (1 studiejaar) bij niet-technische opleidingen en een omvang van 120 EC (2 studiejaren) bij technische en researchopleidingen. Binnen de sector Gezondheid zijn er ook 3-jarige masteropleidingen. 

Universitaire lerarenopleidingen zijn officieel post-masteropleidingen. Bij dit onderzoek zijn ook die afgestudeerden meegenomen in de uitnodiging.

Een belangrijk kenmerk van masteropleidingen is dat hieraan een grote groep internationale studenten deelneemt. In 2021 was dit ongeveer 27% van de afgestudeerden. Ook deze afgestudeerden wordt gevraagd te responderen op de vragenlijst.

VOETNOOT

(*) De Open Universiteit doet niet mee aan dit onderzoek.
Ga naar de inhoud