Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.
Vragenlijsten

Enquête

De vragenlijsten die worden gebruikt bij de uitvoering van de Nationale Alumni Enquête in 2021 en 2023 zijn beschikbaar via de universitaire contactpersonen.

Een aantal universiteiten neemt vragen op over de COVID-19 situatie en in welke mate respondenten denken dat dit invloed heeft (gehad) op hun situatie op de arbeidsmarkt. Universiteiten bepalen zelf of ze dit setje vragen aan hun alumni stellen.

Naast de basisvragen en de afgestemde vragen omtrent de COVID-19 situatie stellen een aantal universiteiten aanvullende, instellingsspecifieke vragen.  Deze vragen worden door de contactpersoon geinventariseerd binnen de eigen onderwijsinstelling en doorgegeven aan Centerdata voor het verwerken in de vragenlijst. aanvullende, instellingsspecifieke vragen worden aan het eind van de vragenlijst geplaatst.

Ga naar de inhoud